BIVA wat, hoe en wanneer? 

Om een goed beeld te krijgen van de actuele voedings- en hydratatie toestand van een patiënt, biedt GLNP Life Sciences Fase-gevoelige Bioelektrische Impedantie apparatuur aan, die gebruik maakt van Vector Analyse (BIVA).

BIVA staat voor Bioelectrische Impedantie Vector Analyse.

Deze apparatuur maakt voor de interpretatie van de meetresultaten gebruik van zeer geavanceerde  software die kan aangeven in hoeverre de individuele meting zich verhoudt tot de bioelektrische impedantie meting bij 85.000 gezonde mannen en vrouwen tussen de 15 en 85 jaar.

DE BIVA METHODE IS EEN “INNOVATIEVE METHODE VOOR EEN BETERE BEOORDELING VAN DE HYDRATIE EN VOEDING TOESTAND IN DE KLINIEK”

biva-gram, voorbeeld BIVA

 

Fig.1)De Voedingstoestand volgt de korte as.De Hydratietoestand volgt de lente as Fig2.)Bij presentatie met dyspnoe vormt de plaats van het meetpunt een ondersteuning voor hetzij een cardiale (decompensatie) danwel een pulmonale etiologie

Deze niet invasieve, overal eenvoudig toepasbare meting, geeft binnen enkele minuten een goed reproduceerbare uitslag.

Het resultaat vormt een als zeer waardevol ervaren ondersteuning bij het beoordelen van de voedings-en hydratietoestand op diverse plaatsen in de kliniek maar ook poliklinisch en voor de diëtiste.

BIVA IN DE KLINIEK

De bepaling heeft zin,om latente, perifere vochtretentie, nog voordat dit zich uit in pitting oedeem, aan te tonen en i.h.a. om het vochtbeleid beter te kunnen monitoren ter vermijding van overvulling -en dehydratie.

De diëtiste en de arts op de pre-operatieve polikliniek kunnen een betrouwbaarder inschatting maken van de voedingstoestand en hydratietoestand bij patiënten.

Ook op de SEH biedt de BIVA-meting een ondersteuning van de diagnose en het in te stellen beleid als het onderscheiden van cardiale  en niet cardiale dyspnoe moeilijk is.

Voor het monitoren van voedingstoestand en vooral het vochtbeleid op de ICU en verpleegafdelingen vormt de BIVA meting eveneens een waardevolle aanvulling, is eenvoudig en betekent bovendien een geringe investering in tijd en kosten.

BIVA gram, voorbeeld naadlekkage