“Meerwaarde van meting van de lichaamssamenstelling en doelgerichte aanpassing van de dieetbehandeling van uw COPD/OSAS patiënt”

Datum: Donderdag 12 mei 2016
Plaats: Van der Valk Hotel Hilversum- De Witte Bergen

Tijd: 16:00-20:30 uur

Programma
16.00uur “Opening door voorzitter”
Jaap Westbroek
16.10uur “Bio-elektrische impedantie meting en lichaamssamenstelling”
Ir. Paul Hulshof
17.00uur Workshop “Bio-elektrische impedantie meting en interpretatie”
Dea Schröder & Miranda Lassche
17.40uur “Discussie en beantwoording vragen”
Allen
18.00uur Lopend Buffet
18.30uur “Aanvulling van natuurlijke endo-en exogene anti-oxidatieve
capaciteit bij patiënten met COPD/OSAS”
Jaap Westbroek
19.45 uur Discussie en beantwoording vragen over: Welke belangrijke
taak hebben de diëtist en de longfunctie verpleegkundige in dit beleid?
Allen
20.25 Invulling enquête
20.30 Sluiting
Jaap Westbroek

Scholing BIVA, BIA impedantie

 

 

 
Docenten:
Ir. Paul Hulshof, Universitair Docent, Afdeling Humane Voeding, Wageningen
Universiteit
Dea Schröder, Diëtist, Het Roessingh, centrum voor revalidatie, Enschede
Jaap Westbroek, Longarts/Sportarts, Afdeling Longgeneeskunde, Tjongerschans
Ziekenhuis Heerenveen
Miranda Lassche , Diëtist voedingsteam, Afdeling IC en Heelkunde
Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar
Gijs Roozendaal, General manager, GLNP Life Sciences B.V.

Indien u direct wilt reserveren klik dan hier