“Meerwaarde van meting van de lichaamssamenstelling en aanpassing van de dieetbehandeling van uw COPD/OSAS patiënt”

Datum: Donderdag 3 december 2015
Plaats: Hengelo, Van der Valkhotel Hengelo, Bornsestraat 400
Tijd: 16:00-20:30 uur
Programma
16.00uur “Opening door voorzitter”
Jaap Westbroek
16.10uur “Bio-elektrische impedantie meting en lichaamssamenstelling”
Ir. Paul Hulshof
17.00uur Workshop “Bio-elektrische impedantie meting en interpretatie”
Maren Oosthuizen en Kim Wierda
17.40uur “Discussie en beantwoording vragen”
Jaap Westbroek
18.00uur Lopend Buffet
18.30uur “Aanvulling van natuurlijke endo-en exogene anti-oxidatieve
capaciteit bij patiënten met COPD/OSAS”
Jaap Westbroek
19.45 uur Discussie en beantwoording vragen over: Welke belangrijke
taak hebben de diëtist en de longfunctie verpleegkundige in dit beleid?
Jaap Westbroek / Paul Hulshof / Kim Wierda / Dea Schröder /
Gijs Roozendaal
20.25 Invulling enquête
20.30 Sluiting
Jaap Westbroek
Docenten:
Ir. Paul Hulshof, Universitair Docent, Afdeling Humane Voeding, Wageningen
Universiteit
Dea Schröder, Diëtist, Roessingh centrum voor revalidatie, Enschede
Jaap Westbroek, Longarts/Sportarts, Afdeling Longgeneeskunde, Tjongerschans
Ziekenhuis Heerenveen
Kim Wierda, Diëtist, Afdeling Cardiologie en Longgeneeskunde, Tjongerschans
Ziekenhuis Heerenveen
Gijs Roozendaal, General manager, GLNP Life Sciences B.V.