“De meerwaarde van meting van de lichaamssamenstelling en doelgerichte
aanpassing van de dieetbehandeling van uw COPD/OSAS patiënt”

Datum: donderdag 08 december 2016
Plaats: Van der Valk Hotel Groningen – Westerbroek
Tijd: 16:00-20:30 uur

15.30-16.00 uur registratie en ontvangst (koffie/thee)

Programma
16.00 uur “Opening door voorzitter”
Jaap Westbroek

16.10 uur “Bio-elektrische impedantie meting en lichaamssamenstelling”
Ir. Paul Hulshof

17.00 uur Workshop “Bio-elektrische impedantie meting en interpretatie”
Dea Schröder & Kim Wierda

17.40 uur “Discussie en beantwoording vragen”
Allen

18.00 uur Lopend Buffet

18.30 uur “Aanvulling van natuurlijke endo-en exogene anti-oxidatieve
“Verminderde voedingstoestand van patiënten en hoe vertaal je de
capaciteit bij patiënten met COPD/OSAS”

Jaap Westbroek
19.45 uur “Verminderde voedingstoestand van patiënten en hoe vertaal je de normen die in de “evidence based”richtlijnen staan naar praktische adviezen?

Miranda Lassche

Allen
20.25 uur Invulling enquête
20.30 uur Sluiting
Jaap Westbroek

Docenten:
Ir. Paul Hulshof, Universitair Docent, Afdeling Humane Voeding, Wageningen
Universiteit.
Dea Schröder, Diëtist, Het Roessingh, centrum voor revalidatie Enschede
Jaap Westbroek, Longarts/Sportarts, Afdeling Longgeneeskunde, Tjongerschans
Ziekenhuis Heerenveen.
Kim Wierda, Diëtist, afdeling Cardiologie en Longgeneeskunde Tjongerschans
Ziekenhuis Heerenveen
Miranda Lassche, Diëtist voedingsteam, Afdeling IC en Heelkunde
Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar.
Gijs Roozendaal, General manager, GLNP Life Sciences B.V.