“De meerwaarde van meting van de lichaamssamenstelling en doelgerichte
aanpassing van de dieetbehandeling van uw COPD/OSAS patiënt”

Datum: donderdag 01 december 2016
Plaats: Van der Valk Hotel Hilversum – de Witte Bergen
Tijd: 16:00-20:30 uur
Programma
16.00 uur “Opening door voorzitter”
Jaap Westbroek

16.10 uur “Bio-elektrische impedantie meting en lichaamssamenstelling”
Ir. Paul Hulshof

17.00 uur Workshop “Bio-elektrische impedantie meting en interpretatie”
Miranda Lassche & Kim Wierda

17.40 uur “Discussie en beantwoording vragen”
Allen

18.00 uur Lopend Buffet

18.30 uur “Aanvulling van natuurlijke endo-en exogene anti-oxidatieve
“Verminderde voedingstoestand van patiënten en hoe vertaal je de
capaciteit bij patiënten met COPD/OSAS” Jaap Westbroek

19.45 uur “Verminderde voedingstoestand van patiënten en hoe vertaal je de normen die in “evidence based” richtlijnen staan naar praktische adviezen?

Anneke Droop

Allen

20.25 uur Invulling enquête

20.30 uur Sluiting
Jaap Westbroek