Artikel van de maand juni

Is het risico op een rontgencontrast geïnduceerde nefropathie  reeds vooraf aan deze procedure met een BIVA meting goed te bepalen?

Maioli M e.a. Pre-procedural Bioimpedance Vectorial Analysis of fluid status and prediction of Contrast-Induced Acute Kidney Injury. J Am Coll Cardiol. 2014 Apr 15;63(14):1387-94. doi: 10.1016/j.jacc.2014.01.025. Epub 2014 Feb 12.

Maioli heeft bij 54 van 900 opeenvolgende patienten met een stabiel coronaria lijden, die een  coronairangiografie moesten ondergaan, een rontgencontrast geïnduceerde nefropathie (CI AKI) vastgesteld.

Bij al deze 900 patiënten vooraf een BIVA-meting verricht.

Het bleek, dat een hoge weerstand, gecorrigeerd voor de lichaamslengte (Resistance/Height) een 3 maal zo grote kans op  een CI-AKI betekende, met een afkapwaarde voor de R/H ratio op de ROC-curve voor vrouwen van 380 Ohm/m en voor mannen bij 315 Ohm/m.

De R/H ratio waarden boven deze afkap waarden, een significante, onafhankelijke voorspellende factor te zijn voor CI-AKI (OR: 3.1; 95% CI: 1.8 to 5.5; p = 0.001).

Deze methode biedt mogelijk een betrouwbaar houvast bij het pre-hydreren.

Lees het artikel