Fase gevoelige apparatuur

Is sprake van een duidelijk afwijkende voedingstoestand of vochtretentie dan voldoen de formules om de Rz te berekenen minder goed en wordt de bepalingsfout met de multifrequency apparaten te groot. Voor die indicaties  is Fase-gevoelige apparatuur nodig, waarmee het mogelijk is het faseverschil exact in micro-seconden te meten om de  Rz,Xc en fasehoek nauwkeurig te bepalen en  waarbij de hydratie-toestand of forse obesitas de meting niet onjuist beïnvloedt.