Inleiding

BIA of BIVA?

Een korte introductie over welk apparaat je voor welke toepassing zou kunnen kiezen.

Voor het vastleggen van de voedingstoestand zijn de aanduidingen: normaal, obees of cachectisch aangevuld met lengte, gewicht, heupomtrek en BMI ontoereikend gebleken.

Gebruik van de gouden standaarden zoals zwaar water (D2O) en een DEXA-scan is arbeidsintensief, kostbaar en niet overal toepasbaar.

Gebruikmakend van bio-elektrische impedantie meting worden deze gouden standaarden goed benaderd en heb je een methode die niet invasief, snel, goed reproduceerbaar, goedkoop en overal toepasbaar is

Principe van de BIA

Wordt een wisselstroom door het lichaam geleid, dan geleiden  de  ionen van de elektrolyten in de extracellulaire- en de intracellulaire ruimte deze stroom. Wisselstroom van lage frequentie wordt vooral via de extracellulaire ruimte geleid en naarmate de stroom een hogere frequentie heeft vindt ook geleiding via de intracellulaire ruimte plaats waarbij de spanning bij passage van de celmembraan een vertraging ondervindt.

Deze vertraging  komt, omdat over het celmembraan een elektrische spanning staat (membraanpotentiaal) en het celmembraan zich gedraagt als een condensator.

Door deze vertraging van de spanning loopt hij na passage van de levende cellenmassa achter bij de stroom en is dan niet meer in fase met de stroom. Het tijdsverschil (faseverschil) is slechts enkele microseconden. De duur van de vertraging hangt af van de frequentie van de wisselstroom en bepaalt de grootte van de fasehoek (Ф) en de daarvan afhankelijke Reactantie (Xc).

BodyComp MF Hexa

Zoals te zien in Fig 1 hangt ook de grootte van de Impedantie(Z) af van de frequentie van de wisselstroom, waarbij de punt van deze vector een halfcirkelvormige kromme volgt. De top van de boog ligt rond de  50kHz  waarbij de Reactantie en fasehoek maximaal zijn.

Impedantie-gevoelige apparatuur, zoals de Bodycomp MF Hexa, meet de Impedantie bij 6 verschillende  frequenties en berekent daaruit de Rz, Xc en fase hoek bij 50kHz.

Deze waarden worden ingevuld in empirisch opgestelde formules die zijn gebaseerd op gezonde mensen met een hydratie van de vetvrije massa rond de 73% en voor niet al te veel daarvan afwijkenden. Hiermee worden voor deze mensen goed bruikbare waarden verkregen voor vetmassa (FM), vetvrije massa (FFM), lichaamscelmassa (BCM), extracellulair water (ECW) en totaal lichaamswater (TBW). Is sprake van vochtretentie, dan voldoen de formules voor berekening van de 3 compartimenten minder goed, zoals het geval is voor beoordeling van de voedings-en hydratie toestand van het lichaam van patiënten.

Voor deze indicaties is  Fasegevoelige apparatuur geïndiceerd, zoals de BIA 101 NE, waarvan ook een Anniversary sport edition bestaat, voor spiergroep metingen bij sporters en i.g.v. spier- of neurologische aandoeningen.

Met fasegevoelige apparatuur is het mogelijk het tijdsverschil in microseconden te meten om de Rz, Xc en fasehoek nauwkeurig te bepalen. Met deze aanpak  ondervindt de meting geen nadelige invloed van een afwijkende  hydratie-toestand  noch van een forse obesitas.

Als een nadeel een voordeel wordt

De nadelige invloed van vochtretentie kan nu zelfs worden omgezet in het voordeel voor de kliniek, dat niet alleen de voedingstoestand maar ook de hydratietoestand zich nauwkeuriger laat beoordelen wat zowel diagnostisch als voor beoordeling van het therapeutisch effect zijn waarde heeft. Ook sarcopenie bij obese patienten laat zich met fasegevoelige apparatuur goed beoordelen

Bovendien is het met deze apparatuur mogelijk om de gemeten waarden voor Rz, Xc en fase hoek als een punt uit te zetten in een coördinaten stelsel tegen de referentie waarden van meer dan 80.000 normalen, gegroepeerd naar leeftijd, geslacht en BMI. Hierdoor is het  in een oogopslag mogelijk om te beoordelen in hoeverre voedings-en hydratie toestand afwijken van de normale spreiding.

Hiertoe is in de normale spreiding met tolerantie ellipsen aangeduid waarbinnen 50, 75  en 95% van de normalen ligt. Vervolgens kan het te voeren beleid met deze informatie worden ondersteund en vervolgens getoetst op effectiviteit in de tijd.

Onze fase-gevoelige apparaten zijn:

De BIA 101 NE, De BIA 101 Anniversary Sport edition  en de NutriLAB

Type apparaat

kHz

Meting

Toepassing/

doelgroepen

Geeft informatie over

BodyComp MF Hexa

BodyComp MF Hexa

BodyComp MF Hexa

5-50-100-150-200-250 Impedantiegevoelig
 • Eerste lijn Diëtisten
 • gewichtsconsulent 
 • Sportscholen
Voedingstoestand
BIA 101 NEBIA-101-NE 50 Fase gevoekig
 • Eerste en tweede lijn Diëtisten
 • Longen
 • ICU
 • Cardiologie 
 • SEH
Hydratie-en voedingstoestand
BIA 101 Anniversarysport editionBIA-101-Anniversary 50 Fase gevoelig
 • Sportgeneeskunde
 • Neurologie
 • Revalidatie
Idem plus spiermassa en conditie spiergroepen
NutrilabNutriLAB 50 Fase gevoelig
 • ICU
 • SEH
 • Cardiologie
 • Nefrologie
 • Longen
Hydratie-en voedingstoestand