Avondsymposium Wassenaar-Den Haag

“Meerwaarde van meting van de lichaamssamenstelling en aanpassing van de dieetbehandeling van uw COPD/OSAS patiënt”

Datum: Woensdag 11 november 2015
Plaats: Wassenaar, Van der Valkhotel Den Haag-Wassenaar, Zijdeweg 54 Wassenaar
Tijd: 16:00-20:30 uur
Programma
16.00uur “Opening door voorzitter”
Jaap Westbroek
16.10uur “Bio-elektrische impedantie meting en lichaamssamenstelling”
Ir. Paul Hulshof
17.00uur Workshop “Bio-elektrische impedantie meting en interpretatie”
Maren Oosthuizen en Kim Wierda
17.40uur “Discussie en beantwoording vragen”
Jaap Westbroek
18.00uur Lopend Buffet
18.30uur “Aanvulling van natuurlijke endo-en exogene anti-oxidatieve
capaciteit bij patiënten met COPD/OSAS”
Jaap Westbroek
19.45 uur Discussie en beantwoording vragen over: Welke belangrijke
taak hebben de diëtist en de longfunctie verpleegkundige in dit beleid?
Jaap Westbroek / Paul Hulshof / Kim Wierda / Maren Oosthuizen /
Gijs Roozendaal
20.25 Invulling enquête
20.30 Sluiting
Jaap Westbroek
Docenten:
Ir. Paul Hulshof, Universitair Docent, Afdeling Humane Voeding, Wageningen
Universiteit
Maren Oosthuizen, Diëtist Focus Voeding, Den Haag, Leiderdorp en Haarlem
Jaap Westbroek, Longarts/Sportarts, Afdeling Longgeneeskunde, Tjongerschans
Ziekenhuis Heerenveen
Kim Wierda, Diëtist, Afdeling Cardiologie en Longgeneeskunde, Tjongerschans
Ziekenhuis Heerenveen
Gijs Roozendaal, General manager, GLNP Life Sciences B.V.